top of page
Liran Antebi profile 1.jpg

ד"ר לירן ענתבי היא חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מרצה באקדמיה הישראלית, חוקרת ומייעצת באופן פרטי לגורמים שונים בארץ ובעולם ובתוכם גופי ביטחון, יחידות צבאיות, חברות מסחריות, והאו"ם. בעבר כיהנה מספר שנים כחברה ב iPRAW – הפאנל הבינלאומי לרגולציה של מערכות נשק אוטונומיות.

ד"ר ענתבי עוסקת במספר תחומי מחקר בהקשרי הביטחון הלאומי והלימודים הצבאיים וביניהם:

  • טכנולוגיות מתקדמות כגון מל"טים, רובוטים, בינה מלאכותית ועוד

  • השפעות הטכנולוגיה על הביטחון

  • טכנולוגיה צבאית והשלכות השימושים בה

  • השפעת טכנולוגיות מתקדמות על מדיניות, עוצמה ועתיד המלחמה

  • מהפכה בעניינים צבאיים

  • התמודדות של מדינות עם טרור וגרילה ופרדוקס העוצמה

ד"ר ענתבי  היא בוגרת תואר ראשון במדע המדינה, תואר שני בדיפלומטיה וביטחון בהצטיינות ודוקטורט .Ph.D, מאוניברסיטת תל אביב. נושא עבודת הדוקטורט שלה הינו: "רובוטים לוחמים בשירות הדמוקרטיה."; בעבר ניהלה את המחקר בחיזוי טכנולוגי ומדיניות ב INSS וכיום היא מובילה שם את המחקר בתחום הטכנולוגיות המתקדמות והביטחון הלאומי כולל עיסוק ברובוטים, מל"טים, רחפנים, בינה מלאכותית ועוד.

כריכה.png

מחקר חדש: בינה מלאכותית וביטחון לאומי

בינה מלאכותית היא שם כולל למערכות מחשב מבוססות נתונים, שמסוגלות להפיק תובנות וידע חדשים באמצעות יכולות כמו הבנה, הנמקה ותפיסה – שעד כה נתפסו כיכולות הייחודיות לבני אנוש. מומחים מעריכים כי בעתיד בינה מלאכותית תשנה את חיינו לבלי הכר, כאשר תשתלט על מגוון פעולות מוכרות ותאפשר טווח רחב של יכולות ויישומים חדשים. טכנולוגיה זו משפיעה כבר כיום

על תחומים רבים, וביניהם באופן בולט על הביטחון הלאומי.


מסמך זה מבקש בין היתר להוות ״מורה נבוכים״ להיכרות עם סוגיות הליבה והמונחים הקשורים לבינה מלאכותית, מציג את הטכנולוגיה ואת יישומיה הביטחוניים; סוקר את מצב הפיתוח והשימוש בטכנולוגיה במדינות מובילות בעולם ואת ההשפעות הנוכחיות והעתידיות שלה על הזירה הבינלאומית, ובתוכן ״מרוץ חימוש״; סוקר ומנתח את המצב בתחום בישראל כמו גם את האתגרים הרבים בפיתוח, בהטמעה ובשימוש, וכן בתחום הביטחון והמדיניות.

מן המחקר עולה כי ישראל נדרשת כיום לגבש מדיניות בתחום הבינה המלאכותית על מנת לגרוף הישגים משמעותיים בתחום, ולא להשאיר שדה טכנולוגי חשוב כל כך ורווי אתגרים לפעילותם של כוחות השוק בלבד. טיפול בנושאים המוצגים במזכר עשוי לחולל השפעה מכרעת על עוצמתה העתידית של ישראל, בכלל זאת על כלכלתה ועל יכולתה לשמר ולשפר את הביטחון הלאומי שלה. 

bottom of page