top of page

פרסומים

לירן ענתבי ואור אדר, "רחפני FPV: משדה הקרב האוקראינה למזרח התיכון?" מבט על, גיליון 1825, 5 בפברואר 2024. https://www.inss.org.il/he/publication/fpv/

מתן ינקו אביקסיס ולירן ענתבי, "האיום האווירי בחסות איראנית: לא בעיה ישראלית בלבד", מבט על, גיליון 1789, 19 בנובמבר 2023, https://www.inss.org.il/he/publication/iranian-air-threat/

יעל רם ולירן ענתבי, "דיפ-פייק במלחמת 'חרבות הברזל' - מאבק על דעת הקהל", מבט על, כיליון 1779, 2 בנובמבר 2023, https://www.inss.org.il/he/publication/war-deep-fake/

לירן ענתבי ומתן ינקו אביקסיס, "חיים ומוות ביד הרחפן: הכלים הקטנים והזולים בתחילת מלחמת 'חרבות הברזל' , מבט על גיליון 1772, 24 באוקטובר 2023.  https://www.inss.org.il/he/publication/hamas-drones/

Inbar Noy-Freifeld, Liran Antebi, Yarden Assraf. "Generative AI and National Security: Conference Summary", Special Publication, August 22, 2023.

https://www.inss.org.il/publication/generative-ai/

 

​Inbar Dolinko, Liran Antebi, "Embracing the Organized Mess: Defense AI in Israel": DAIO - Defense AI Observatory - DAIO Study 23|15. https://defenseai.eu/daio_study2315_embracing_the_organized_mess_dolinko_antebi     

לירן ענתבי ועמיקם נורקין,"היערכות ישראל להתמודדות עם האיום האווירי המשתנה - בראי שנה למלחמה באוקראינה" מבט על גליון 1694, 23 בפברואר 2023. https://www.inss.org.il/he/publication/ukraine-drones/

לירן ענתבי," כטב"מים איראניים בשמי אוקראינה: לא 'שדה הקרב העתידי' שציפינו לו." מבט על, גיליון 1654, 27 באוקטובר 2022. https://www.inss.org.il/he/publication/ukraine-uav/ 

עדן כדורי, לירן ענתבי ומאיר אלרן, "עד כמה ערוכה ישראל להתמודד עם איום הכטב"מים המתעצם?" מבט על, גיליון 1635, 21 באוגוסט 2022 https://www.inss.org.il/he/publication/uav/

לירן ענתבי, איום מזוייף או אמיתי? דיפ פייק והאתגרים לביטחון הלאומי,מזכר 220: פברואר 2022.

https://www.inss.org.il/he/publication/deep-fake/ 

לירן ענתבי, הזירה הטכנולוגית: האתגר - שימור מעמדה הטכנולוגי של ישראל. בתוך: הערכה אסטרטגית לישראל 2022. 

https://www.inss.org.il/he/publication/technology-2022/

לירן ענתבי, כלים בלתי מאויישים בידי "הצד השני": לקחים ליום שאחרי מבצע "שומר החומות" בתוך: מבט על גליון 1477, 31 במאי, 2021. 

https://www.inss.org.il/he/publication/guardian-of-the-walls-drones/

לירן ענתבי, טכנולוגיה וביטחון לאומי - הערכה אסטרטגית 2021-2020, בתוך: הערכה אסטרטגית 2020-2021, עורכים איתי ברון וענת קורץ.

https://www.inss.org.il/he/publication/strategic-survey-technology/

 

לירן ענתבי, בינה מלאכותית וביטחון לאומי בישראל, מזכר 205, 30 בספטמבר 2020

https://www.inss.org.il/he/publication/artificial-intelligence-and-national-security/

 

ענבר דולינקו ולירן ענתבי, "מה ישראל יכולה ללמוד מתפקידן של טכנולוגיות מתקדמות במאבק בקורונה?", בתוך: עדכן אסטרטגי – במת מדיניות, כרך 23, גיליון 4, אוקטובר 2020

https://www.inss.org.il/he/publication/covid19-and-technology/

לירן ענתבי וגיל ברעם, "סיכוני סייבר למערכות בינה מלאכותית: אתגרים טכנולוגיים ודרכי התמודדות", בתוך: סייבר, מודיעין וביטחון | כרך 4 | גיליון 1 | מרץ 2020

https://www.inss.org.il/he/publication/cyber-and-artificial-intelligence-technological-trends-and-national-challenges/

לירן ענתבי וענבר דולינקו, "בינה מלאכותית ומדיניות – תמונת מצב בפתח 2020", בתוך: עדכן אסטרטגי - סקירת ספרות אקדמית, כרך 23, גיליון 1, ינואר 2020

https://www.inss.org.il/he/publication/artificial-intelligence-and-policy-a-review-at-the-outset-of-2020/?offset=4&posts=21&outher=%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%9F%20%D7%A2%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%99

 

אביעד מנדלבאום ולירן ענתבי, "הטכנולוגיה בשירות חמאס — צעד קדימה, שניים אחורה", בתוך: עדכן אסטרטגי, כרך 22, גיליון 2, יולי 2019

https://www.inss.org.il/he/publication/hamas-and-technology-one-step-forward-two-steps-back/

 

לירן ענתבי, "תפוצת מערכות נשק אוטונומיות והשפעתה על היחסים הבינלאומיים", בתוך: ביטחון לאומי במציאות 'נזילה'", מזכר 189, עורכות: כרמית פדן וורה מיכלין-שפיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מרץ 2019

https://www.inss.org.il/he/publication/the-proliferation-of-autonomous-weapons-systems/

 

לירן ענתבי, "ישראל בפני שינויים עולמיים בתפוצת מל''טים חמושים: סכנות, אתגרים והזדמנויות", בתוך: סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 2, גיליון 3, דצמבר 2018

https://www.inss.org.il/he/publication/global-changes-in-the-proliferation-of-armed-uavs/

לירן ענתבי, "התהליך הבינלאומי להגבלת מערכות נשק אוטונומיות: משמעויות לישראל" בתוך עדכן אסטרטגי, כרך 21, גיליון 3, אוקטובר 2018

https://www.inss.org.il/he/publication/the-international-process-to-limit-autonomous-weapon-systems-significance-for-israel/

גבריאל בוליאן גוביי ולירן ענתבי, "הארכיטקטורה הפגיעה של מערכות אוויריות בלתי מאוישות: מיפוי והתמודדות עם איומים במתקפות סייבר", בתוך: סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 1, גיליון 3, דצמבר 2017.

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%98%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95/

לירן ענתבי ואודי דקל, " החרפת מדיניות התקיפה האמריקאית נגד 'המדינה האסלאמית' - משמעויות לתחום הלחימה הא-סימטרית" בתוך: מבט על, גיליון 942, 19 ביוני 2017

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%9e/

לירן ענתבי, "העין הפקוחה בשמים — יתרונות ואתגרים בשימוש בכטב''מים לאיסוף מודיעין", בתוך:  אתגרי קהילת המודיעין בישראל, עורכים: שמואל אבן ודוד סימן טוב. המכון למחקרי ביטחון לאומי, יוני 2017.

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91/

לירן ענתבי, "מטוסים ללא טייס במערכה האסימטרית: לשמר את היתרון בצד המדינתי" בתוך:  העשור השקט 2006-2016, עשור למלחמת לבנון השנייה, מזכר 161, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, דצמבר 2016.

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%a8/

לירן ענתבי, "זה לא הכלי, זו השיטה – ''תכנית המל''טים'' האמריקאית", בתוך: מבט על, גיליון 766, 12 בנובמבר 2015 .

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%96%d7%95-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%9e/

לירן ענתבי, "הידרשות האו''ם למערכות נשק אוטונומיות - הזדמנות מוחמצת?", בתוך: מבט על, גיליון 707, 9 ביוני 2015 .
https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%94%d7%99%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94/

השימוש בכלים צבאיים בלתי מאוישים עד שנת 2033: המלצות למדיניות לאומית על בסיס חיזוי טכנולוגי - הערכת מומחים, עורכים: יואב זקס, לירן ענתבי. מזכר 145, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, דצמבר 2014

https://www.inss.org.il/he/publication/technology-forecasting-and-policy-implications/

לירן ענתבי, "שינוי מגמות בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים: אתגרים חדשים", בתוך: צבא ואסטרטגיה, כרך 6, גיליון 2, אוגוסט 2014 .

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a9/

 

לירן ענתבי, האם באמת הופעל מל''ט (מיורט) שאף אחד לא לקח אחריות על הפעלתו?, בתוך: מבט על, גיליון 604, 8 בספטמבר 2014 .

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%9c%d7%98-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%98-%d7%a9%d7%90%d7%a3-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%a7%d7%97/

 

לירן ענתבי, ארצות הברית, מוכנות וכשירות להתערבות צבאית בעיראק, בתוך: מבט על, גיליון 567, 1 ביולי 2014 .

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/

לירן ענתבי, "פיקוח על רובוטים – לא מדע בדיוני" , בתוך: בקרת נשק וביטחון לאומי: אופקים חדשים, מזכר 136, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, מאי 2014 .

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%93%d7%a2-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99/

לירן ענתבי, "מי יעצור את הרובוטים?", בתוך: צבא ואסטרטגיה, כרך 5, גיליון 2, ספטמבר 2013.

https://www.inss.org.il/he/publication/%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98%d7%99%d7%9d/

bottom of page